Aktuality

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

1_vianočné prianie

Už sme zapálili štvrtú sviecu na adventnom venci, ktorá nám pripomína, že sa nezadržateľne blížia Vianoce. Blížia sa tie najkrajšie dni roka, veď Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré všetci netrpezlivo čakáme. Čaro Vianoc a ich výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia a harmónie. Atmosféra najkrajších dní v roku je neopakovateľná a čaro Vianoc sa nedá ničím nahradiť. Napriek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na pripravený štedrovečerný stôl, trblietavý stromček, milé prekvapenia…

Hoci je dnešná moderná ľudská spoločnosť zaťažená ťarchou konzumu, honby za povinnosťami a okamžitým úspechom verím, že si najkrajšie dni v roku vychutnáte plnými dúškami. Je dôležité si pripomenúť, že hoci sa akokoľvek zmenila doba, nezmenilo sa kúzlo Vianoc, čaro štedrovečernej večere, spoločného prežívania chvíľ, očakávanie čohosi tajomného.

Sviatočný čas pomaličky vchádza do našich domácností, prináša prívetivosť, láskavosť i pohodu. Rada by som vám zaželala príjemné vianočné sviatky plné vzájomného porozumenia, lásky a spokojnosti. V dušiach nech sa vám rozhorí pokoj a nech všetky srdcia naplní pohoda a nekonečná radosť. Prežite nadchádzajúce dni v zdraví, šťastí, spokojnosti a pozitívnych vyhliadkach do nasledujúceho roka, lebo začiatok každého nového roka v sebe ukrýva osobité a nenapodobniteľné čaro. Je to obdobie vyslovovania prianí, želaní a predsavzatí, priateľskej atmosféry a súdržnosti. Naše mysle ovláda pozitívna energia a všade okolo nás vládnu optimizmus a nádej. Stanovujeme si nové ciele a méty, ktoré chceme počas nasledujúceho obdobia dosiahnuť.

Prajem Vám aby sa Vám splnilo všetko, čo si prajete, aby ste celý rok 2023 mali dostatok lásky a porozumenia, priateľov, ktorí Vás nikdy nesklamú, rodinu, ktorá Vás vždy podrží, vieru v seba samého, nádej na splnenie snov a keď budete raz bilancovať, aby ste si mohli povedať, že ROK 2023 stál za to.

Ľubica Balgová, Vaša primátorka

Galéria