Aktuality

Náš spoluobčan sa dožil 100 rokov

i_6801954

Jedného dňa je tu  jeseň života. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu. Pribúdajúce roky však nie sú dôvodom na nostalgiu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami, boli radosti a boli aj smútky. Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, ktoré bolo určite krásne, mladosť a potom jeseň života…. a to je dôvodom na radosť a oslavu… veď ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. A ak autor píše ten román s nadšením, entuziazmom a plný sily aj vo veku 100 rokov, tak potom  veru je čo oslavovať.

21. júla 2022 sa dožil 100 rokov náš spoluobčan František Švidraň. Prekrásne životné jubileum, kedy človek začne uvažovať o svojom živote, hodnotiť svoju životnú cestu a spomínať.  Spomienky pána Švidraňa sú sladké  aj trpké. Bol partizán, veľa toho zažil, stratil v boji veľa kamarátov, ale zažil aj pekné veci a tie sú spojené s rodinou. S manželkou, deťmi, vnúčatami, či pravnúčatami. Keď rozpráva o tom, čo povyvádzal ako mladý, oči mu svietia. Ešte aj v tomto veku je plný elánu.

Ako tie roky ubehli…..Ako uleteli – ako deti z rodného hniezda.

Mnoho dali, mnoho vzali. Mnohým  život naplnili.

Som rada, že i napriek svojmu veku a postriebrenému vlasu si náš oslávenec, vo svojich sto rokoch našiel čas a s chuťou a elánom prišiel do obradnej siene mestského úradu, kde sme mu čo najsrdečnejšie spolu s členmi Jednoty dôchodcov zablahoželali a zaželali veľa zdravia, šťastia a plno síl, veď dožiť sa takého veku v takej kondícii je úžasné.

Ešte raz gratulujeme.

Galéria