Aktuality

Kolaudácia vodovodu

i_6789133

Dnes, 13.7.2022 sa uskutočnila kolaudácia vodovodu na ul. Mlynskej a Továrenskej na Sliači. Vzhľadom k tomu, že obyvatelia týchto ulíc viac ako 25 rokov mali vodu len z vlastných studní, ktorá v posledných rokoch bola závadná a tak ju mohli používať len ako úžitkovú a teda pitnú vodu si museli kupovať a od začiatku pandémie Covid-19 ich zásobujeme pitnou vodou z mesta, je táto investícia pre naše mesto veľkým prínosom. Zrealizovanie vodovodu na týchto uliciach bolo jednou z priorít v tomto volebnom období. V našom meste nemáme marginalizované skupiny a preto sme nedostali dotácie od štátu. Chcem sa poďakovať vedeniu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica za ústretový prístup a finančné krytie tejto dôležitej investície. Momentálne čakáme na kolaudačné rozhodnutie Okresného úradu, po ktorom sa budú môcť obyvatelia jednotlivých domov napojiť na tento vytúžený vodovod.

Verím, že sa nám postupne podarí zrealizovať aj chýbajúce kanalizácie.

Galéria