Aktuality

Hrdinovia minulosti nemôžu trpieť za agresiu v súčasnosti.

8. máj 1945 ….. jeden z najvýznamnejších okamihov histórie …

8. máj 1945 ….. koniec hitlerovského týrania …..

8. máj 1945 ….. Deň víťazstva nad fašizmom ….

8. máj 1945 …… koniec 2. svetovej vojny v Európe.

Druhá svetová vojna sa začala 1. septembra 1939, 4:45 ráno útokom Nemecka na Poľsko, a to paľbou nemeckého krížnika Schleswig-Holstein z Baltického mora na muničný sklad na polostrove pri Gdansku a bombardovaním mestečka Wieluń.

Odhaduje sa, že v 2. svetovej vojne zahynulo viac ako 70 miliónov ľudí. Milióny ľudí utrpeli zranenia a materiálne škody boli nevyčísliteľné.

Zaradenie Slovenska k víťazným krajinám 2. svetovej vojny ovplyvnilo predovšetkým Slovenské národné povstanie (SNP), ktoré vypuklo 29. augusta 1944, a tiež činnosť československej exilovej vlády v Londýne.

Oslobodenie Slovenska sa dovŕšilo 3. mája 1945, keď v Javorníkoch a Bielych Karpatoch zlikvidovali posledné zvyšky nemeckých vojsk.

8. mája 1945 bol podpísaný dokument o bezpodmienečnej kapitulácii hitlerovského Nemecka, čím sa druhá svetová vojna v Európe oficiálne skončila.

Druhá svetová vojna predstavuje dejinný fenomén, ktorý v ľudskej pamäti zanechal tú najsilnejšiu a najhroznejšiu skúsenosť. Veď vojna zachvátila 70 štátov zo všetkých kontinentov sveta, padlo jej za obeť takmer 55 miliónov ľudských životov. (vojakov, žien, detí a starcov)

Nie je možné, na jednom mieste do detailov hovoriť o hrozných útrapách civilného obyvateľstva, o miliónových stratách vojakov, o nesmiernych materiálnych a duchovných stratách (škodách), no je potrebné si tieto udalosti pripomínať  z úcty k národom, ktoré sa postavili proti neslýchanej fašistickej zlobe.

Sme hrdí na to, že na porážke fašizmu sa podieľali aj Slováci a príslušníci ostatných národnostných menšín žijúcich na území Slovenska.

8. mája si nepripomíname len ľudí, ktorí oslobodzovali územie Slovenska, ale aj tých, ktorí zo Slovenska pochádzali a pomáhali poraziť nacistov a ich spojencov po celom svete.

Je našou morálnou povinnosťou, chrániť ciele a ideály, za ktoré bojovali a položili svoje životy mnohí jednotlivci.

Druhá svetová vojna sa stala neslávnou historickou skutočnosťou, ktorá sa nedá zabudnúť.  Je naďalej silným mementom pre nás všetkých.

Dnes, si s hlbokou úctou a kyticami kvetov, aj v našom meste spomíname na hrdinov, medzi ktorými boli aj občania nášho mesta. Mnohí v boji za slobodu obetovali i to najcennejšie – svoj život.

Pripomíname si výročie ukončenia druhej svetovej vojny, ktorú sme až do tohto roku považovali za poslednú a verili sme, že Európa už nič také nezažije. A predsa …. vojnový konflikt je tak blízko a aj keď nie je u nás, bezprostredne sa nás dotýka ….veď je tesne za našimi hranicami.

A práve v tejto dobe je potrebné si uvedomiť, že hrdinovia minulosti nemôžu trpieť za agresiu v súčasnosti.

Vážení spoluobčania dovoľte mi, poďakovať sa Vám za účasť na dnešnej pietnej spomienke a vysloviť prianie za nás všetkých, aby sa nezmyselný vojnový konflikt, ktorý teraz otriasa svetom rýchlo skončil, aby tanky boli len múzeu a na cvičisku, aby už neboli žiadne ďalšie obete, aby sa opäť všetky deti usmievali.

Galéria