Aktuality

Hľadajme čo nás spája a nie čo nás rozdeľuje

i_6762266

Sládkovičova Marína spája mestá v projekte „Zaľúbená Štiavnica – mestá, ktoré zrodili Sládkoviča“. Tento rok je 150. výročie úmrtia A.Sládkoviča,  významnej osobnosti našich dejín. Bol evanjelický farár, kritik literárnych a dramatických prác, publicista, prekladateľ a významný slovenský básnik, ktorý pôsobil aj na Sliači. Učil tu, liečil sa a v neposlednom rade tu tvoril aj Marínu, klenot slovenskej poézie, ktorý ani po rokoch neupadol do zabudnutia, ba naopak, aj napriek tomu, že ubudlo romantiky a pribudlo množstvo technických noviniek, získal na hodnote. Vedľa vchodu do bezeghovského kaštieľa je umiestnená pamätná tabuľa s textom „Čo keď sa puk ten vo kvet rozvije, svety nám závidieť budú“, sú síce z Detvana, ale aj tak sú pripomenutie roku 1846 kedy práve tu písal Andrej Sládkovič Marínu.

V piatok, 24.6.2022 o 9.00 hod pri tejto príležitosti nainštalujeme a odhalíme Lavičku zaľúbených s citátom Sládkoviča z Maríny „Aj keď ťa svety diaľne mi vzali, tie vody hronské na mňa volali“ a zaľúbenými figúrkami. A tak sa po Krupine, Hrochoti a Radvani Sliač stane ďalším mestom, kde sa bude nachádzať lavička venovaná A. Sládkovičovi.

Zvyk je železná košeľa …

Vojenská polícia a vojaci NATO pôsobiaci na misiách majú svoje zvyky.

V každej krajine kde sú nasadení  a je to možné sa chcú zapájať do spoločenského života, zúčastňovať sa kultúrnych a spoločenských podujatí a organizujú posedenie spojené s predajom kávy za dobrovoľnú cenu pod názvom „millitary police cafe“.  Výťažok z tejto akcie venujú mestu, v ktorom pôsobia v rámci misie na sociálne účely, pre deti, na rozvoj mesta. Inak tomu nebude ani u nás na Sliači. Myslím, že je to veľmi milý a osožný zvyk, ktorý poukazuje na ich snahu prispôsobiť sa okoliu a nespôsobovať svojou prítomnosťou žiadne rozbroje.

A prečo to spomínam pri Sládkovičovi a jeho Maríne? Pretože práve pri odhaľovaní Lavičky chcú osobne odovzdať symbolický šek s vyzbieranou sumou.

Všetci vieme, že Sliač navštívili a tvorili tu aj iné významé osobnosti, preto verím, že Lavička venovaná A. Sládkovičovi nebude posledná.

Galéria