Voľby do NR SR 2023

Voľby do NR SR 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. z 8. júna 2023  vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu 30. septembra 2023

Informácie k voľbám do Národnej rady SR sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk

Prílohy na stiahnutie