Projekty

Zvyšovanie kvality terénnych služieb

Stav
Zrealizované
Dátum do
30. októbra 2021
Cena
3 266 EUR
Spolufinancovanie
2 999 EUR

Projekt „Zvyšovanie kvality terénnych služieb“ je schválený a realizovaný v roku 2021. Projekt je realizovaný s pomocou a zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Integrovaného regionálneho operačného programu, so spolufinancovaním Mesta Sliač.

Cieľom projektu a jeho hlavnou aktivitou je nákup a dodanie pomôcok pre terénnu opatrovateľskú službu vo forme 2 kusov notebookov a 2 kusov elektronických bicyklov. Pomôcky budú uložené na MsÚ Sliač, na Leteckej ulici. Projekt slúži na každodennej báze.

Realizácia projektu je na ulici Letecká, v meste Sliač.