Projekty

Wifi pre teba v meste Sliač

Stav
Pripravované
Dátum do
31. júla 2022
Cena
13 794 EUR

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Schválený projekt s názvom„ WIFI pre teba v meste Sliač“ je financovaný z Európskej únie s podporou EŠIF a spolufinancovaný Mestom Sliač. Projekt rieši vybudovanie WIFI prístupových bodov na miestach komunitného života v našom meste. Tieto prístupové body WIFI poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom, ako aj návštevníkom mesta k širokopásmovému internetu. WIFI pripojenie sa bude realizovať pomocou optického pripojenia. Z finančných prostriedkov získaných na projekt obstaráme potrebné technické vybavenie a vybudujeme prístupové body na šírenie WIFI signálu.

Bezplatné WIFI zóny budú umiestnené na: Mestský úrad Sliač – park a okolie – Letecká ulica * Námestie pri fontáne – ulica SNP * Športový areál – futbalové ihrisko – Rybárska ulica * ZŠ A. Sládkoviča – areál základnej školy – Pionierska ulica * „Pod Kozákom“ – ihrisko – ulica Gorkého.

Realizáciou tohto projektu sa naplnia vízie mesta v oblasti informatizácie – aby malo čo najviac občanov prístup k bezplatnému a vysokorýchlostnému internetu pre internetovú komunikáciu na vytypovaných verejných priestranstvách s najvyššou frekvenciou a najväčšou hustotou výskytu obyvateľstva. Predpokladaný termín ukončenia realizácie Júl 2022. Výška príspevku 13.794,00 €

www.mirri.gov.sk   www.opvai.sk   www.itms2014.sk  www.eufondy.sk