Projekty

SPP – Nevšedná lavička

Stav
Pripravované
Spolufinancovanie
2 000 EUR
Zdroj financovania
Ekofond SPP, n.o.

Realizácia projektu bola v mesiaci október 2021. V tomto období mesto Sliač pracuje na tom, aby boli najnavštevovanejšie miesta pokryté voľnou WIFI.

Jedným z týchto miest je aj časť, kde sa vďaka finančnej pomoci nadácie Ekofond SPP, n.o. podarilo osadiť aj smart lavičku s názvom  „Nevšedná lavička“.

Na mieste oddychového parku sa zveľadila aj trávnatá zanedbaná plocha, z ktorej vznikol park pri pamätníku. Ešte v tom istom mesiaci tu bola osadená aj stíhačka, kde sa sústredil nový park.

Budúcnosť „Nevšednej lavičky“ a celého konceptu, do ktorého bude zasadená, bude slúžiť občanom a turistom nášho mesta. Inovatívnym spôsobom bude ťahať ľudí k sebe a lákať ich na oddych a zrelaxovanie sa. Popritom si môžu nabiť svoje mobilné telefóny, tablety, notebooky a neskôr pokračovať v svojej ceste mestom Sliač. Smart lavička zveľadí život a skvalitní spôsob oddychu každému, kto navštívi toto miesto.