Projekty

Odstraňovanie bariér

Stav
Zrealizované
Dátum do
30. septembra 2021
Cena
25 270 EUR
Spolufinancovanie
12 245 EUR

Projekt „Odstraňovanie bariér“ je schválený a realizovaný v roku 2021. Projekt je realizovaný s pomocou a zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Integrovaného regionálneho operačného programu, so spolufinancovaním Mesta Sliač.

Cieľom projektu a jeho hlavnou aktivitou je vytvorenie bezbariérového prístupu pozdĺž celého existujúceho chodníka popri miestnej komunikácii na ulici B. Nemcovej, v k. ú. Rybáre, v meste Sliač. Projekt slúži obyvateľom a návštevníkom mesta každodenne a slúži k zlepšeniu celkovej konkurencieschopnosti mesta, podporuje udržateľnú dopravu a odstraňovanie prekážok a prispeje k efektivite mobility pracovnej sily.

Realizácia projektu je na ulici B. Nemcovej, v meste Sliač.