Projekty

Odborná učebňa ZŠ

Stav
Zrealizované
Dátum do
31. augusta 2021
Cena
599 844 EUR

Projekt „Odborná učebňa ZŠ“ je schválený a realizovaný v roku 2021. Projekt je realizovaný s pomocou a zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Integrovaného regionálneho operačného programu, so spolufinancovaním Mesta Sliač.

Cieľom projektu a jeho hlavnou aktivitou je vytvorenie odbornej laboratórnej učebne na výučbu biológie a chémie na Základnej škole A. Sládkoviča v meste Sliač. Projekt slúži obyvateľom mesta, žiakom základnej školy, prispeje k zlepšeniu celkovej konkurencieschopnosti mesta a základnej školy na Pionierskej ulici a výstupy projektu budú využívané denne.

Realizácia projektu je na ulici Pionierskej, v meste Sliač. Odborná učebňa bude plniť svoj účel od začiatku školského roka 2021/2022.

Výška podpory je maximálne 5.000,00 €