Projekty

Autobusové zastávky – vizitka mesta

Stav
Zrealizované
Dátum do
30. júna 2021
Cena
22 936 EUR
Spolufinancovanie
19 255 EUR

Projekt „Autobusové zastávky-vizitka mesta“ je schválený a realizovaný v roku 2021. Projekt je realizovaný s pomocou a zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Integrovaného regionálneho operačného programu, so spolufinancovaním Mesta Sliač.

Cieľom projektu a jeho hlavnou aktivitou je rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v meste Sliač. Projekt slúži obyvateľom mesta, ale aj návštevníkom, prispeje k zlepšeniu celkového vzhľadu mesta, bezpečnému pohybu peších a osôb využívajúcich hromadnú autobusovú dopravu a výstupy projektu budú využívané denne.

Realizácia projektu je na parcelách v katastrálnom území Rybáre a v katastrálnom území Hájniky. Autobusové zastávky sú rekonštruované a modernizované v celkovom počte 8 kusov.