Podujatia

VEDOMOSTNÝ KVÍZ


Mestské kultúrne stredisko Sliač
organizuje v rámci DNÍ MESTA SLIAČ
22. 6. 2023 o 18.30 hod. v DK Hron
VEDOMOSTNÝ KVÍZ – zábavné súťaženie tímov vo vedomostiach zo všetkých oblastí
Moderuje: Dušky
Vstupné: 2,- € / osoba
1 tím – min. 4 členov
Prihlášky do 19. 6. 2023
Mestské kultúrne stredisko Sliač ul. Kúpeľná 11
kontakt: msks.sliac@gmail.com, 0907838813
Hostinec u Duškyho, ul. Hronská

Informácie

SNP 19, Sliač