Podujatia

Vedomostný kvíz

Vedomostný kvíz 29.7 cm) (3)

Vedomostný kvíz
18. 6. 2024 o 18.30 h
Dom kultúry Sliač, ul. SNP č.19
Moderuje: Dušky
1 tím – min. 4 súťažiaci
Prihlášky do 17. 6. 2024
Mestské kultúrne stredisko Sliač ul. Kúpeľná 11
kontakt: msks.sliac@gmail.com, 0907838813
Hostinec u Duškyho, ul. Hronská

Informácie