Podujatia

Súťaž vo varení guláša

i_6694769

Mesto Sliač organizuje 4. ročník Súťaž vo varení guláša o varešku primátorky  mesta

3. 9. 2022, areál ZŠ A. Sládkoviča, ul. Pionierska č.9

Program:

10.30 hod. Prezentácia družstiev

11.00 hod. Varenie

15.00 hod. Odovzdanie súťažných vzoriek

15.30 hod. Vyhodnotenie súťaže

Tombola

16.00 hod. PACIPACIFIK 

Vstupné:   Deti do 15 rokov – zdarma

Dospelí : 3,- €

Do súťaže sa môžete  zapojiť :

  1. Podaním  záväznej prihlášky do 26. 08. 2022 do 13:00h. v Mestskom kultúrnom stredisku, Kúpeľná 11 Sliač, alebo emailom : msks.sliac@gmail.com
  2. Úhradou  štartovného poplatku: 25,00 € / družstvo.
  3. Prihlásením  súťažného družstva  – 3 súťažiaci  starší ako 18 rokov

Bližšie informácie : www.sliac.skmsks.sliac@gmail.com, 0455442202, 0907838813

Informácie

Galéria