Podujatia

Súťaž vo varení guláša – 5. ročník

Súťaž vo varení guláša 2023

Mesto Sliač organizuje pre priaznivcov dobrého jedla 5. ročník Súťaže vo varení guláša o varešku primátorky mesta
dňa 9. 9. 2023 od 10.00 hod. do areálu ZŠ A. Sládkoviča, ul. Pionierska .
Podmienky pre prihlásenie do súťaže :
Prihlásením súťažného družstva – 3 súťažiaci starší ako 18 rokov – podaním záväznej prihlášky
do 28. 08. 2023 do 13:00h. v Mestskom kultúrnom stredisku, Kúpeľná 11 Sliač, e-mailom : msks.sliac@gmail.com
Úhradou štartovného poplatku: 20,00 € / družstvo.

Informácie

Pionierska 9, Sliač

Prílohy na stiahnutie