Podujatia

SPOLOČNÉ ZAPÁLENIE PRVEJ SVIECE NA ADVENTNOM VENCI

Advent 2022

Mesto Sliač Vás pozýva 27.11.2022 o15.00 hod. (prvú adventnú nedeľu) na spoločné zapálenie prvej sviece na adventnom venci na námestí pri fontáne.
Program: Spevácky zbor ECAV Hronsek.

Informácie

SNP 13, Sliač