Podujatia

ROZLÚČKAS LETOM

Rozlúčka s letom - guláš (7)

Mesto Sliač organizuje 9.9. 2023 v areáli ZŠ A. Sládkoviča, ul. Pionierska
ROZLÚČKU S LETOM .
od 10.00 hod. CVIČÍ CELÉ MESTA – športové disciplíny, ktoré si môžu vyskúšať malí i veľkí
a od 10.30. hod. pre priaznivcov dobrého jedla 5. ročník SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠA o varešku primátorky mesta .
V sprievodnom programe sa predstavia : DJ DUSCHEK , SIELNICA BAND , REBEL´S BAND
Westernová skupina TÚLAVÍ VLCI
Vstup voľný.

Informácie

Pionierska 9, Sliač