Podujatia

Pietny akt

oslobodenie (2)


Mesto Sliač
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Sliač
81.krídlo Sliač
Vás pozývajú
na
pietny akt kladenia vencov
pri príležitosti 78. VÝROČIA
OSLOBODENIA MESTA SLIAČ
17.3. 2023 13.30 hod
pamätník padlých v I. a II. svetovej vojne na ulici ČSA

Informácie

Banská Bystrica