Podujatia

Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi….

Najkrajšie chvíle 2023


Mesto Sliač Vás pozýva
na program pripravený pri príležitosti mesiaca úcty k starším
deťmi Materských škôl, žiakmi Základnej školy A. Sládkoviča a Základnej umeleckej školy Sliač spojený s vyhodnotením literárnej a výtvarnej súťaže

„Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi „
s jednotnou témou : Starí rodičia, ja a hudba
Program sa uskutoční :
14. novembra 2023 o 16.30 hod .
Dom kultúry Hron, ul. SNP č. 19
Vstup voľný.

Informácie