Podujatia

Mikuláš pre dti MŠ

Mikuláš Mš (2)

Mestské kultúrne stredisko Sliač organizuje pre deti materských škôl
5.12. 2022 o 10.00 hod. v DK Hron

ROZPRÁVKU PRE MIKULÁŠA
ŠTASTNÉ VAJCE

Vstupné 2,60 €

Informácie

SNP 19, Sliač