Podujatia

DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV, DEŇ ČERVENÝCH MAKOV

Deň veteránov, Deň vojnových veteránov, Deň červených makov


Mesto Sliač
Vás pozýva na pietnu spomienku organizovanú
pri príležitosti
Dňa vojnových veteránov a Dňa červených makov,
ktorá sa uskutoční 11. novembra 2023 o 11.11. hod. pri Pamätníku 1. svetovej vojny v meste Sliač na ulici SNP.

Podujatie je organizované v spolupráci s Úniou vojnových veteránov SR, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov – OV Zvolen
a ZO Sliač, Zväzom vojakov Slovenskej republiky klubom Zvolen a 81. krídlom Sliač.

Informácie