Podujatia

Cesta rozprávkovým lesom

CRL (3)

Mestské kultúrne stredisko Vás pozýva
31.5.2024 od 08.30 hod do 11.30 hod.
na Cestu rozprávkovým lesom,
ktorá sa uskutoční v areáli Kúpeľov Sliač.
Začiatok cesty je na konečnej zastávke autobusu.
Vstupné : Dospelí 0,50 a deti 2,- €.
Na každého detského účastníka rozprávkovej cesty čaká na konci odmena.

Skupinové vstupy je potrebné nahlásiť vopred.
Individuálny vstup: 09.00 – 11.00 hod.
Kontakt: tel. 0907 838 813 e-mail: msks.sliac@gmail.com

Informácie