Podujatia

CRL (2)

Mestské kultúrne stredisko Vás pozýva 1. júna 2023 od 08.30 hod do 11.30 hod. na Cestu rozprávkovým lesom, ktorá sa uskutoční v areáli Kúpeľov Sliač. Začiatok cesty je na konečnej zastávke autobusu.
Vstupné 2,- €. Na každého detského účastníka rozprávkovej cesty čaká na konci odmena.
Skupinové vstupy je potrebné nahlásiť vopred.
Kontakt: tel. 045/5442 202 ; 0907 838 813
e-mail: msks.sliac@gmail.com

Informácie