Oznamy mesta

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania stavby „ I/69 Sliač – rekonštrukcia mosta ev. č. 69-009 „ stavebníka Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 32 Banská Bystrica