Oznamy mesta

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadení ústneho pojednávania Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, ktorú zastupuje PETROSTAV SK s.r.o. Štefanov nad Oravou 132 na stavbu 14320-Kováčová-Chata Mäsiar – Rozšírenie NNK.