Oznamy mesta

Mestská polícia v Sliači zaviedla riešenie porušovania zákazu zastavenia a zákazu státia formou objektívnej zodpovednosti držiteľa motorového vozidla

Organizácia
Mestská polícia

Dňa 01.05.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších  predpisov. Účinnosťou tohto zákona získala Mestská polícia oprávnenie – možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie jeho povinnosti formou objektívnej zodpovednosti.

Doterajší spôsob prejednávania priestupkov pri osobnom kontakte s vodičom vozidla zostáva nezmenený. Blokovacie zariadenia budú aj naďalej využívané, avšak len v priestupkovom konaní.

V prípade porušenia zákazu zastavenia alebo zákazu státia po vyhotovení dôkazného materiálu príslušník mestskej polície uloží sankciu držiteľovi motorového vozidla za správny delikt a následne ju doručí poštou na jeho adresu. Jedná sa najmä o prípady kedy nie je vodič v čase kontroly pri vozidle prítomný. V takomto prípade príslušník mestskej polície neskúma kto vozidlo v čase porušenia zákazu používal. Použitie blokovacieho zariadenia (papuče) sa v tomto prípade nepoužije.

Jedná sa o presne vymedzené porušenia zákazu zastavenia alebo zákazu státia vyplývajúce z ustanovenia zákona o cestnej premávke, dopravných značiek alebo dopravného zariadenia.

Výška pokuty je fixne stanovená a okrem nižšie uvedených prípadov ju nemožno meniť :

– 198 eur, ak vozidlom bol porušený zákaz zastavenia a státia na železničnom priecestí alebo na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, (v prípade uhradenia pokuty do 15 dní je výška pokuty 132 €),

– 78eur, ak bola porušená iná povinnosť pri dodržiavaní zákazu zastavenia a státia, (v prípade uhradenia pokuty do 15 dní je výška pokuty 52 €).

V prípade ak do 15 dní od doručenia  pokuty budú uhradené dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú.

Účelom tohto oprávnenia je zjednodušenie riešenia porušenia zákazu zastavenia a zákazu státia a jednoduchšie preukazovanie porušení, ak vodič nemohol byť na mieste vyriešený.

Odporúčame dostaviť sa s lístkom s oznámením o porušení pravidiel cestnej premávky na útvar mestskej polície za účelom doriešenia veci.  V prípade ak tak vodič neurobí, mestská polícia pošle stanovenú pokutu držiteľovi motorového vozidla, čo je niekoľko násobne vyššia suma ako pri osobnom prejednaní.