Oznamy mesta

Informačný leták zemetrasenie

V rámci vzdelávacích a osvetových aktivít v zmysle uznesenia vlády Vám zverejňujeme informačný leták Sekcie krízového riadenia „Čo robiť v prípade zemetrasenia“.

Veríme, že nás podobná udalosť nepostihne, ale vzhľadom k tomu, že už sú zemetrasenia aj na Slovensku, je potrebné byť informovaný.

Galéria