Oznamy mesta

Zberný dvor – zmena otváracích hodín

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 1.7.2023 do 31.8.2023 môžete doniesť odpad na Zberný dvor v upravených hodinách. Otváracie hodiny sme upravili na základe vašich požiadaviek.

Pondelok             od 6.00 – 11.30  hod 12.00 – 13.00 hod

Utorok                od 6.00 – 11.30  hod 12.00 – 13.00 hod

 Streda                od 6.00 – 11.30  hod 12.00 – 17.00 hod

 Štvrtok               od 6.00 – 11.30  hod 12.00 – 13.00 hod

 Piatok                 od 6.00 – 11.30  hod 12.00 – 15.00 hod

V prípade potreby kontaktujte zodpovedných zamestnancov.

Kontakt na Zberný dvor

Michalková 045/38 10 655

Bobor 0911 275 414