Oznamy mesta

Výluky vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že  ŽSR budú konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy

v dňoch 19 -21.júna 2023 v čase od 8.40  do 12.35 hod. medzi   železničnými   stanicami  Banská Bystrica  – Vlkanová

 

a dňa 22. júna 2023 v čase od 7.15  do 15.00 hod. medzi   železničnými   stanicami  Zvolen – Sliač kúpele

 

 

V dôsledku tejto výluky budú :

vlaky v úseku Banská Bystrica  – Vlkanová v dňoch 19 -21.júna 2023 v čase od 8.40  do 12.35 hod. nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD)

Popis zastávok NAD:

Železničná stanica/zastávka Miesto zastavenia NAD
Banská Bystrica pred staničnou budovou
Banská Bystrica mesto autobusová zastávka MHD BB Národná
Radvaň pred staničnou budovou
Vlkanová pred staničnou budovou

 

a v úseku Zvolen – Sliač kúpele dňa 22. júna 2023 v čase od 7.15  do 15.00 hod.  nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD)

Popis zastávok NAD:

Železničná stanica/zastávka Miesto zastavenia NAD
Zvolen os. st. pred staničnou budovou
Zvolen mesto pred budovou železničnej zastávky
Sliač kúpele pred staničnou budovou

 

 

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

sekcia služieb zákazníkom

centrum predaja Zvolen