Oznamy mesta

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE – ZAČATIE ÚZEMNÉHO KONANIA Stredoslovenská distribučná, a. s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ktorého zastupuje PETROSTAV SK, s. r. o., IČO 46278605, 027 44 Štefanov nad Oravou 132