Oznamy mesta

Oznam o deratizácii

 Mesto Sliač vykoná dňa 05. mája 2023 preventívnu deratizáciu verejných priestranstiev, mestských nájomných bytov a objektov v správe mesta,   prostredníctvom firmy MR SERVICE PLUS