Oznamy mesta

Odstávka vody

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že dňa 18.05.2023 od 9.00 hod. do 12.00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody na uliciach Gorkého 12 smerom na ul. Na Brázdach, na ul. Na Brázdach a na ul. J. Cikkera.