Oznamy mesta

MsÚ, ZUŠ, materské školy a školský klub nebudú 22.2.2023 poskytovať svoje služby

Štvrtá hlava Ústavy SR s názvom Územná samospráva hovorí o právach miest a obcí. Jedným z tých práv, zakotvených v ústave je, že  Obec je právnická osoba, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami  štát môže zasahovať do činnosti obce len spôsobom ustanoveným zákonom. Lenže, teraz tomu tak nie je. Nielen že nám štát znižuje príjmy, ale pridáva nám stále viac povinností, ktoré musíme plniť a aj platiť. Prijíma zákony, ktorými zasahuje do kompetencií miest a obcí, ktoré majú vplyv na rozpočty miest a obcí, nekompenzuje straty, ktoré vznikajú z dôvodu zmeny hospodárskej politiky, či vojny. Samosprávy však za takýchto podmienok nedokážu fungovať. Môžeme zvýšiť dane a poplatky občanom, ale okrem toho, že by to bolo voči občanom neférové a nevládali by to platiť, aj tak by to nestačilo. Teraz, keď je inflácia prevyšujúca 10% je zníženie podielových daní z dôvodu neprimeraného daňového bonusu pre nás likvidačná. Ak štát neprestane dehonestovať samosprávy bude to mať nepriaznivé účinky na všetkých.

V stredu 22.2.2023 ZMOS ohlásil protest samospráv. Zúčastňuje sa ho aj mesto Sliač. Zamestnanci mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré financujeme z rozpočtu mesta. Takže 22.2.2023 budú zatvorené materské školy, ZUŠ, Knižnica a aj školský klub. Je to na jeden deň, ale ak nedostaneme viac financií od štátu, budú tieto inštitúcie zatvorené dlhodobo, resp. budeme musieť enormne zvýšiť poplatky.

Neporovnávajte prosím samosprávy navzájom. Každá je iná. My na Sliači nemáme veľké priemyselné parky, ani žiadne podniky, ktoré by nám prispievali do mestského rozpočtu. Sme kúpeľné mesto, kde kúpele položil na kolená štát.

Verte mi, že urobiť takéto rozhodnutie nie je ľahké a uvedomujem si, že to skomplikuje deň všetkým, ktorých sa to týka, ale už nie je iná možnosť. Nemôže štát presúvať svoje kompetencie na samosprávy a neplatiť za to.

Prosím, podporte nás svojím postojom, nerobíme to z recesie, robíme to lebo chceme aby mestá a obce prežili.