Oznamy mesta

Dodatok č.1 VZN č. 05/2022 O určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač

Dodatok č.1  VZN č. 05/2022 O určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MESTA SLIAČ môžete pripomienkovať do 10.6.2023 mailom na adrese sekretariat@sliac.sk, alebo osobne na MsU Sliač v stránkových hodinách