Oznamy mesta

VOĽBY A REFERENDUM 2022

Tak si to zhrňme, čo nás čaká 29.10.2022:

V sobotu 29.10.2022 sa konajú voľby, dvoje voľby. Komunálne aj VÚC. Voliť môžete od 7.00 do 20.00 hod v 3 volebných obvodoch, v 6  volebných okrskoch. VO č. 1 sú Hájniky a Trebuľa, VO č.2 Sampor, VO č.3 a č.4 ulice od Hrona po trať, VO č.5 a č.6 všetky ulice za traťou. Pri vstupe do volebnej miestnosti dostanete 2 a 2 volebné lístky. Pre mesto a pre VÚC. Na každom volebnom lístku je napísané koľko čísel maximálne môžete zakrúžkovať. Menší počet je prípustný.

V tento deň, 29.10.2022 sa u nás na Sliači koná aj referendum. Vyjadriť svoj názor môžete od 7.00 do 22.00 od v 3 volebných obvodoch, č.1 Hájniky, č.2 Sampor, č.3 všetky ulice od Hrona po Kúpele. Na referendovú otázku môžete odpovedať podľa svojho uváženia, ÁNO alebo NIE. V tomto prípade urobíte krížik k zvolenej odpovedi. Referendum je vyhlásené so záväzným odporúčaním, t.j. že nech príde akýkoľvek počet občanov, tak ktorákoľvek odpoveď bude mať viac hlasov, také rozhodnutie bude mesto akceptovať.

Keď už prídete voliť, zapojte sa aj do referenda, nech má väčšiu váhu.

Galéria