Oznamy mesta

Upozornenie pre prevádzkovateľov motorových vozidiel, ktoré sa dlhšiu dobu nepoužívajú.

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia upozorňuje prevádzkovateľov motorových vozidiel dlhodobo parkujúcich na verejných priestranstvách v meste Sliač bez platnej technickej a emisnej kontroly, že takéto vozidlá budú príslušníkmi MsP zaregistrované a po upozornení budú ich držitelia oznámení na príslušný odbor štátnej správy. Povinnosť mať platnú technickú a emisnú kontrolu sa týka všetkých vozidiel, ktoré sú prihlásené do evidencie motorových vozidiel a majú vydanú tabuľku s evidenčným číslom.

Pokiaľ prevádzkovatelia vozidiel s vozidlami dlhšiu dobu nejazdia, alebo ide o nepojazdné vozidlá vplyvom poruchy či po dopravnej nehode, odporúčame im požiadať na príslušnom orgáne Policajného zboru (dopravnom inšpektoráte) o dočasné vyradenie vozidla z evidencie. Na dočasne vyradené vozidlo sa technická a emisná kontrola nevzťahuje. Zároveň sa za vozidlo dočasne vyradené z evidencie neplatí povinné zmluvné poistenie. Takto vyradené motorové vozidlo nesmie byť zaparkované na verejnom priestranstve.