Oznamy mesta

Upozornenie na parkovanie motorových vozidiel na plochách verejnej zelene

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia upozorňuje vodičov na ustanovenie § 25/ 1, s, Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke o zákaze zastavenia a státia motorových vozidiel na plochách verejnej zelene. Vplyvom teplého počasia dochádza prevádzkou motorových vozidiel k narušovaniu a devastácii trávnatých porastov, čím vznikajú škody na životnom prostredí. Príslušníci mestskej polície budú takéto porušenia riešiť založením technického zariadenia zabraňujúcemu odjazdu vozidla a následným prejednaním priestupku.