Oznamy mesta

Rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnych komunikácii, z dôvodu realizácie stavby „ Rekonštrukcie plynovodov Sliač – Jarná 1.SC, UO 02115“.

  1. Etapa – ulice B. Nemcovej, Pod Kozákom, Gorkého, Na Brázdach, Nová
  2. Etapa – ulice Kúpeľná, Družstevná, Hviezdoslavova, Jarná, Partizánska