Oznamy mesta

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ul. J. Cikkera – KROK ZA KROKOM SA UŽ UKAZUJÚ VÝSLEDKY PRÁCE ZA OSTATNÉ 4 ROKY

chválili nám ďalšiu dotáciu, tentokrát vo výške 219.917,07 EUR.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  schválil žiadosť Mesta Sliač na REVITALIZÁCIU VNÚTROBLOKU NA UL. J.CIKKERA s výškou nenávratného finančného príspevku 219 917,07 EUR.

Som veľmi rada, že sme boli úspešní. Posudzovanie žiadosti trvalo 2 roky, ale stálo to za to, vyšlo to. USPELI SME.