Oznamy mesta

Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies, ktorý v SR realizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR