Oznamy mesta

AJ NA SLIAČSKOM ÚRADE PRISTUPUJEME K ZVEREJŇOVANIU DLŽNÍKOV

Tak ako ostatné samosprávy, aj my pristupujeme k zverejňovaniu dlžníkov mesta. Sme trochu miernejší a v 1. kole sme sa zamerali na tých, ktorí dlhujú viac ako 1.000,- €. Verím, že „tabuľa hanby“ pomôže aj ostatným neplatičom spamätať sa a začnú platiť za to čo využívajú, veď je to majetok mesta. Ak sa však dlžníci z tohto zoznamu nespamätajú, budeme musieť nájomné zmluvy ukončiť z dôvodu porušenia zmluvných podmienok.

Galéria