Oznamy mesta

Nariadenie primátorky mesta v súvislosti s koronavírusom

Vážení občania, opatrenia ku ktorým sme pristúpili sú prísne, ale máme zato, že nevyhnutné.