Verejné obstarávania

IBV Sliač – Rybáre, Juh Inžinierske siete, SO03 Cesty a spevnené plochy, SO03-01 Odvodnenie komunikácií, dažďova kanalizácia

Organizácia
Mesto Sliač
Dátum zverejnenia
12. apríla 2016

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/400291