Agendy

Ohlásenie reklamnej stavby – Občan

Životná situácia: Ohlásenie reklamnej stavby.

Poučenie

Informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ktoré je spojené s pozemkom alebo stavbou a je umiestnené na miestach viditeľných z verejných priestorov, je možné umiestniť potom ako povolenie nadobudne právoplatnosť.

Informácie