Agendy

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav alebo udržiavacích prác. – Občan

Poučenie

Drobnú stavbu môže jej stavebník začať uskutočňovať potom, ako mu stavebný úrad na podané úplné ohlásenie odpíše, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.

Informácie