Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zbor pre občianske záležitostiZbor pre občianske záležitosti mesta Sliač
Organizovanie obradov
Uvítanie detí do života

Obrad uzatvorenia sobáša
Jubilejný sobáš, životné jubileum   
Smútočná rozlúčka


ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI „Človek človeku“ Mesta Sliač
je členom celoslovenského združenia ZPOZ so sídlom v Banskej Bystrici

„Ľudia zabudnú čo ste povedali.
Ľudia zabudnú čo ste urobili,
ale nikdy nezabudnú ako sa pri vás cítili.“

Zbor pre občianske záležitosti mesta Sliač venuje osobitnú pozornosť starostlivosti
o občanov v ich významných životných momentoch. Jednou z foriem starostlivosti je aj vykonávanie občianskych obradov a slávností. Pojem občianske obrady a slávnosti zahŕňajú okruh významných a zároveň jedinečných momentov v živote človeka od jeho narodenia až po poslednú rozlúčku.
ZPOZ mesta Sliač sa riadi Zásadami činnosti schválenými Mestským zastupiteľstvom v Sliači dňa 22. 9. 2016  Uznesením č. o 251/2016 
Hlavnou činnosťou ZPOZ je organizovanie a spoluorganizovanie podujatí:

Hlavné podujatia:

- obrad uzatvorenia sobáša (svadobný obrad)
- uvítanie novorodenca do života
- smútočná rozlúčka so zosnulým

Ostatné podujatia a slávnosti:

- slávnosť výročia sobáša
- prijatie  jubilantov mesta 
- individuálne návštevy jubilantov
- pietny akt  Pamiatka zosnulých
- iné podujatia (vzácne návštevy mesta a pod.)

Podujatia ZPOZ sú evidované v pamätnej knihe vo forme slávnostného zápisu.

Všetky obrady sú pre obyvateľov mesta  bezplatné .

Organizovanie obradov 
ZPOZ mesta Sliač zodpovedá estetickú úroveň obradov a vytváranie potrebných organizačných a materiálnych podmienok pre organizovanie občianskych obradov.
Na výkone občianskych obradov a slávností sa podieľa primátor mesta, zástupca primátora, poslanci Mestského zastupiteľstva , matrikárka a členovia ZPOZ.
Obrady prebiehajú podľa vopred pripraveného  scenára . O priebehu obradu prítomných hostí vhodným spôsobom informuje člen ZPOZ pred začatím obradu.


Máte záujem o niektorý obrad a neviete ako postupovať?

 

UVÍTANIE DETÍ  DO ŽIVOTA:

Ak majú rodičia záujem o zapísanie ich dieťatka do pamätnej knihy mesta a uvítanie do života v obradnej sieni, je potrebné vypísať návratku, ktorú obdržia rodičia pri vybavovaní rodného listu dieťatka na matrike. Na základe vypísanej návratky obdržia rodičia pozvánku na samotný obrad.

OBRAD UZAVRETIA MANŽELSTVA
V prípade, že sa rozhodnete uzavrieť manželstvo, je potrebné ísť na matriku, kde vyplníte žiadosť o uzavretí manželstva. So sebou si prineste občiansky preukaz a rodný list. Na matrike si dohodnete i termín. ZPOZ zabezpečuje účinkujúcich na obrade (sobášiaceho, recitáciu, hudbu), pripravuje scenár obradu. Obrad mimo priestory sobášnej siene je možný za poplatok .

JUBILEJNÝ SOBÁŠ, ŽIVOTNÉ JUBILEUM
Mesto Sliač nezabúda ani na tých spoluobčanov, ktorí sa dožívajú významných životných jubileí. 80, 85, 90 ročných spoluobčanov pozývame do obradnej siene v tom mesiaci október – Mesiaci úcty k starším. Najstarších obyvateľov mesta navštevujeme na základe dohody v domácnostiach..

SMÚTOČNÁ ROZLÚČKA 
Sú chvíle života, keď niekto blízky navždy odchádza. ZPOZ organizuje občianske pohreby
a rozlúčky v Domoch smútku Hájniky a  Rybáre . Pre dôstojnú rozlúčku zabezpečuje ZPOZ smútočného rečníka, recitáciu, spev, sprievodnú hudbu. Scenár obradu pripravuje predseda ZPOZ.

KONTAKTY : MÚ  t.č045/5442253

ZPOZ Sliač:  predseda : Renáta ŠENIGLOVÁ  - t.č. 045/5442202

e-mail: zpoz.sliac@gmail.com


 

Uvítanie do života 4.5.2019

Dňa sobotu 4.5.2019 primátorka mesta Sliač Ing. Mgr et Mgr. Ľubica Balgová  uvítala do života nových občanov mesta Sliač. Slávnostná atmosféra v obradnej sieni patrila najmladším občanom mesta. Slávnosť na počesť ich narodenia bola popretkávaná teplým  ľudským slovom, básňami detí  a  krásnou hudbou.  Na záver sa rodičia detí podpísali do pamätnej knihy mesta Sliač, do ktorej sa zaznamenávajú výnimočné chvíle v živote občanov mesta.  

Uvítaní boli :   Pradla Marko;Lepeška Juraj ;Šaková Olívia;Kello  Leonard;Kello Alexander ; SanduMarko;Ruszel Anna;Uramová Zora;Boďová Alicia;Majerová Hana;Capák Tobiáš; Šrámka Alexej;Cingelová Monika;Rešetková Miriam;Múčková Veronika ;Svetlánska Nelly;Kujan Sebastián;Petrík Timotej;Kuracina Marko;Žiak Milan 


 

Prijatie jubilantov roku 2018

 

Obradná sieň mesta Sliač, v ktorej sa uskutočnilo už mDSC05150.JPGnoho významných a slávnostných podujatí, sa v pondelok, 26. októbra 2018,  stala svedkom  slávnostného  stretnutia  predstaviteľov mestskej samosprávy s jubilantmi mesta Sliač. Pozvaných jubilantov, ktorí sa v  roku 2018 dožili krásneho jubilea  80,85,90 a 95 rokov privítal zástupca primátora mesta Robert Urbanec, ktorý sa im aj prihovoril. K ich významným   životným jubileám im  poprial pevné zdravie, mnoho radostí a veľa šťastných a spokojných chvíľ i v ďalších rokoch medzi svojimi najbližšími.

  Pekný kultúrny program  pre jubilantov pripravili členovia Zboru pre občianske záležitosti mesta Sliač a   svojim spevom krásnych ľudových pesničiek  ich potešila žiačka ZUŠ Sliač A. Georgieová.

Zástupca primátora na záver slávnosti vyjadril želanie, aby sa  o ďalších päť rokov  všetci  jubilanti zišli opäť v takom hojnom počte .

                                                    

 

 

 


 
zásady ZPOZ.pdf(265.3 kB)Zásady ZPOZ
Obrad sobáša.pdf(197.7 kB)Sobášny obrad
Občiansky obrad uvítanie do života .pdf(192.9 kB)Obrad uvítania detí do života
Občiansky obrad posledná rozlúčka.pdf(203 kB)obrad posledná rozlúčka
webygroup
ÚvodÚvodná stránka