Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zbor pre občianske záležitostiZbor pre občianske záležitosti mesta Sliač
Organizovanie obradov
Uvítanie detí do života

Obrad uzatvorenia sobáša
Jubilejný sobáš, životné jubileum   
Smútočná rozlúčka


ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI „Človek človeku“ Mesta Sliač
je členom celoslovenského združenia ZPOZ so sídlom v Banskej Bystrici

„Ľudia zabudnú čo ste povedali.
Ľudia zabudnú čo ste urobili,
ale nikdy nezabudnú ako sa pri vás cítili.“

Zbor pre občianske záležitosti mesta Sliač venuje osobitnú pozornosť starostlivosti
o občanov v ich významných životných momentoch. Jednou z foriem starostlivosti je aj vykonávanie občianskych obradov a slávností. Pojem občianske obrady a slávnosti zahŕňajú okruh významných a zároveň jedinečných momentov v živote človeka od jeho narodenia až po poslednú rozlúčku.
ZPOZ mesta Sliač sa riadi Zásadami činnosti schválenými Mestským zastupiteľstvom v Sliači dňa 22. 9. 2016  Uznesením č. o 251/2016 
Hlavnou činnosťou ZPOZ je organizovanie a spoluorganizovanie podujatí:

Hlavné podujatia:

- obrad uzatvorenia sobáša (svadobný obrad)
- uvítanie novorodenca do života
- smútočná rozlúčka so zosnulým

Ostatné podujatia a slávnosti:

- slávnosť výročia sobáša
- prijatie  jubilantov mesta 
- individuálne návštevy jubilantov
- pietny akt  Pamiatka zosnulých
- iné podujatia (vzácne návštevy mesta a pod.)

Podujatia ZPOZ sú evidované v pamätnej knihe vo forme slávnostného zápisu.

Všetky obrady sú pre obyvateľov mesta  bezplatné .

Organizovanie obradov 
ZPOZ mesta Sliač zodpovedá estetickú úroveň obradov a vytváranie potrebných organizačných a materiálnych podmienok pre organizovanie občianskych obradov.
Na výkone občianskych obradov a slávností sa podieľa primátor mesta, zástupca primátora, poslanci Mestského zastupiteľstva , matrikárka a členovia ZPOZ.
Obrady prebiehajú podľa vopred pripraveného  scenára . O priebehu obradu prítomných hostí vhodným spôsobom informuje člen ZPOZ pred začatím obradu.


Máte záujem o niektorý obrad a neviete ako postupovať?

 

UVÍTANIE DETÍ  DO ŽIVOTA:

Ak majú rodičia záujem o zapísanie ich dieťatka do pamätnej knihy mesta a uvítanie do života v obradnej sieni, je potrebné vypísať návratku, ktorú obdržia rodičia pri vybavovaní rodného listu dieťatka na matrike. Na základe vypísanej návratky obdržia rodičia pozvánku na samotný obrad.

OBRAD UZAVRETIA MANŽELSTVA
V prípade, že sa rozhodnete uzavrieť manželstvo, je potrebné ísť na matriku, kde vyplníte žiadosť o uzavretí manželstva. So sebou si prineste občiansky preukaz a rodný list. Na matrike si dohodnete i termín. ZPOZ zabezpečuje účinkujúcich na obrade (sobášiaceho, recitáciu, hudbu), pripravuje scenár obradu. Obrad mimo priestory sobášnej siene je možný za poplatok .

JUBILEJNÝ SOBÁŠ, ŽIVOTNÉ JUBILEUM
Mesto Sliač nezabúda ani na tých spoluobčanov, ktorí sa dožívajú významných životných jubileí. 80, 85, 90 ročných spoluobčanov pozývame do obradnej siene v tom mesiaci október – Mesiaci úcty k starším. Najstarších obyvateľov mesta navštevujeme na základe dohody v domácnostiach..

SMÚTOČNÁ ROZLÚČKA 
Sú chvíle života, keď niekto blízky navždy odchádza. ZPOZ organizuje občianske pohreby
a rozlúčky v Domoch smútku Hájniky a  Rybáre . Pre dôstojnú rozlúčku zabezpečuje ZPOZ smútočného rečníka, recitáciu, spev, sprievodnú hudbu. Scenár obradu pripravuje predseda ZPOZ.

KONTAKTY : MÚ  t.č045/5442253

ZPOZ Sliač:  predseda : Renáta ŠENIGLOVÁ  - t.č. 045/5442202

e-mail: zpoz.sliac@gmail.com


 

Prijatie jubilantov roku 2017

Vo štvrtok , 26. októbra 2017 prijali občania mesta Sliač, ktorí sa v tomto roku dožili krásneho jubilea 80,85,90 a 95 rokov,   pozvanie na stretnutie v sobášnej sieni s predstaviteľmi mesta. Jubilantom  sa prihovoril zástupca primátor mesta Robert Urbanec Ku krásnym  životným jubileám im  poprial pevné zdravie, mnoho radostí a veľa šťastných a spokojných chvíľ  medzi svojimi najbližšími.   Pekný kultúrny program  s názvom „S láskou a úctou“  si pre jubilantov pripravili členovia ZPOZ Sliač a   svojim vystúpením  ich potešili speváčky z FZ Pohronec, ktoré im zaspievali pesničky  blízke  ich srdcu.  Zástupca primátora si na záver slávnosti so všetkými jubilantmi štrngol čašou vína a vyjadril prianie, aby sa  o ďalších päť rokov  všetci zišli opäť na takomto stretnutí.. 

Prijatie jubilantov mesta Sliač rok 2017

 

Jubilanti mesta Sliač rok 2017 : 

96 rokov

Kochová Mária

99 rokov 

Rybová Zlatica 

95 rokov

Matejek Vladimír, ŠvidraňFrantišek

90 rokov

Nádvorníková Júlia, ZávackáJúlia

85 rokov

Hladká Mária,Hyčková Malvína, Kašparová Mária, Kováč Pavel, Lepieš Martin,  Považancová Anna, Puškárová Mária,Vernárska Magdaléna, Zacharová Mária,Zemko Milan

80 rokov

Gondášová Anna, Gubánová Judita, Hanová Zlata, Hornoveská Elena,Jarkovská Estera,Karnišová Veronika, Koch Ondrej, Kolibíková Mária, Koreňová Mária, Kubincová Anatólia, Kujan Juraj, Pavlíková Elena, Pulmanová Mária, Slamová Anna, Suja Miroslav,  Šebeň Emil, Šindlerová Eva, Tóthová Anna, Zacharová Anna.

 

 


 
Zásady ZPOZ
 zásady ZPOZ.pdf (265.3 kB) zásady ZPOZ.pdf (265.3 kB)

 
Sobášny obrad
 Obrad sobáša.pdf (197.7 kB) Obrad sobáša.pdf (197.7 kB)

 
Obrad uvítania detí do života

 
obrad posledná rozlúčka

 

Fotogaléria ZPOZ

Celoslovenská prehliadka ZPOZ 2018

Celoslovenská prehliadka ZPOZ 2018

Celoslovenská prehliadka ZPOZ 2018

Celoslovenská prehliadka ZPOZ 2018

Celoslovenská prehliadka ZPOZ 2018

Celoslovenská prehliadka ZPOZ 2018

Prijatie jubilantov 2017

Prijatie jubilantov 2017


 
 
Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016


 
 
Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016


 
 
Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016


 
 
Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016

Uvítanie detí do života 8.10.2016


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka