Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Vlastivedná sieň Š. Hudáka

logo VSŠHVlastivedná sieň Štefana Hudáka Sliač sa nachádza v priestoroch Základnej školy Andreja Sládkoviča Sliač. Prostredníctvom historických fotografií, kroník, fotoalbumov, publikácií, študijných materiálov a ďalších artefaktov je v jej priestoroch vystavená mozaika z histórie a súčasnosti mesta Sliač.

 

Expozícia vlastivednej siene obsahuje 14 nástenných panelov a 3 stacionárne s vyše 1000 fotografiami. Formálne je postavená predovšetkým na panelovom type prezentácie. Tie sú konštruované slovníkovým spôsobom. Jednotlivé heslá sú opatrené stručným textom, fotografiami, kresbami, náčrtmi i reprodukciami, ktoré spravidla vizualizujú text. Jednotlivé vecné exponáty dvojrozmernej a trojrozmernej povahy sú tu radené do rozmerných plôch, medzi najzaujímavejšie patria: tkáčske krosná, kolovrat a praslica, čerenec, cepy, drevené koryto, staré tranoscie, ľudové kroje, mestské a školské kroniky, časť nosnej plochy havarovaného sovietskeho lietadla a mnohé iné. Všetky tieto vecné, obrazové, zvukové a audiovizuálne pomôcky slúžia učiteľom pri ich pedagogickej činnosti a ostatným návštevníkom oživujú spomienky na časy minulé, návštevníkom sprostredkúvajú bohatú a slávnu minulosť Sliača. Otvorenie VSŠH

Výstava zachytáva pestré obdobia sliačskych dejín, národopisu, kultúry, prírodných zaujímavostí – od prvej písomnej zmienky cez vojnové obdobia až po súčasnosť. Rozsah informácií z histórie Sliača, ich množstvo a mnohorakosť presahuje rozsah základného vzdelania a obsahuje významné črty regionalistiky. Okrem toho sa vlastivedná sieň venuje organizovaniu kultúrnych a vzdelávacích podujatí s regionálnym akcentom pre žiakov školy, návštevníkov mesta a verejnosť (napríklad: spomienkové slávnosti, súťaže a kvízy k významným výročiam mesta, Vlastivedná olympiáda DETVAN, Literárno-výtvarná súťaž „Sliač v mojom srdci“, prednášky, besedy a exkurzie „Po stopách Sliača“ a jeho osobnostiach, „Dni Andreja Sládkoviča“ a i.).  

Základným poslaním vlastivednej siene je prostredníctvom svojich materiálov plniť funkciu regionálneho samovzdelávacieho centra v oblasti - histórie a súčasnosti mesta Sliač, ako aj jeho bezprostredného okolia. Ďalej informovanie o aktuálnej situácii v meste, organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí k významným výročiam súvisiacim s mestom a jeho bohatou históriou. Zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov; napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb; podporuje vzdelávanie a duchovný rozvoj s vlasteneckým a národným akcentom. Podujatia pre mládež Slúži na informačné, dokumentačné a metodicko-didaktické zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na regionálny a lokálny aspekt.

 

 

HISTORICKÝ FOND A ARCHÍV VLASTIVEDNEJ SIENE OBSAHUJE :

 • výstavnú expozíciu „Mozaika z histórie a súčasnosti mesta Sliač” (panelová expozícia), vrátane jej digitalizovanej verzie (sken súbory),
 • viac ako 10 000 fotografií (v archívnych škatuliach) z histórie mesta Sliač, jeho bývalých obcí Hájnik a Rybár  a bezprostredného okolia, vrátane evidenčnej kartotéky,
 •  mestské, školské, pionierske kroniky, ako aj kroniky miestnych organizácií, združení a spolkov,
 • artefakty pôvodnej ľudovej a umeleckej tvorby (predmety denného použitia, nástroje, remeselné produkty, odevy a pod.),
 • artefakty z obdobia II. svetovej vojny a SNP (prilby, strelivo, uniformy, atď.),
 • videoarchív s takmer 100 pôvodnými filmovými dokumentmi z dejín Sliača a jeho života (väčšinou digitalizované na DVD, resp. vo forme VHS),
 •  historické dokumenty (noviny, spisy, listiny, listy, plagáty) miestneho charakteru,
 •  regionálnu knižnicu s dôrazom na mesto Sliač a okolie (knihy, spevníky, náboženská literatúra, monografie, publikácie, prospekty, brožúry, bulletíny, príručky, mapy, články, štúdie, a i.),
 •  historické tvorivé dielne pre deti MŠ, žiakov ZŠ a SŠ či verejnosť so sliačskou tematikou (kvízy, hlavolamy, puzzle, skladačky, makety, divadielko, omaľovánky, ukážky ľudových remesiel a činností),
 •  výchovno-vzdelávacie materiály, didaktické a pedagogické pomôcky pre učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ pre výučbu regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry so zameraním na miestnu krajinu (pracovné listy, čítanky, obrazový materiál, metodický materiál s návodmi, modely vyučovacích hodín a aktivít),
 • vlastný výskum (spracovanie historických materiálov – súpisy hmotného a nehmotného historického dedičstva, osobností a ďalších artefaktov z histórie mesta; štúdie, seminárne práce, výstrižková služba, zberateľská činnosť).       

Kontakt:

Vlastivedná sieň Štefana Hudáka Sliač

Budova ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač

https://zssliac.edupage.org/text15/?

 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka