Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Výsledok vybavenia petície č. PET/1/2018Vytlačiť
 

Informácie v súbore na stiahnutie.


 
 

Návrh VZN č. 50/2018 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sliač číslo16/2008 o verejnom poriadku na území mesta SliačVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mestaVytlačiť
 

Informácie v súbore na stiahnutie.


 
 

Návrh stanov jednoduchých pozemkových úpravVytlačiť
 

informácie v súbore na stiahnutie.

Súbor na stiahnutie návrh stanov.pdf návrh stanov.pdf (150.9 kB)

 
 

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úpravVytlačiť
 

Informácide v súbore na stiahnutie.


 
 

Oznámenie o začatí územného konaniaVytlačiť
 

Informácie v súbore na stiahnutie.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

informácie v súboroch na stiahnutie

Súbor na stiahnutie scan0271.pdf scan0271.pdf (1.1 MB)

 
 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

informácie v súbore na stiahnutie


 
 

Návrh VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu zóny Sliač CMZ Sliač.Vytlačiť
 

návrh v prílohe.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Informácie o začatých správnych konaniachVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote piatich pracovných dní  od zverejnenia informácie.

Dátum zverejnenia: 23.7.2018

Začaté správne konania:

Č.j.         3228/2018: Obec Zvolenská Slatina

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub tují, cypruštekov a borovice horskej na miestnom  cintoríne  vo Zvolenskej Slatine. Dôvodom výrubu je oprava chodníka a prístupovej cesty k dom smútku. 


 
 

Oznámenie o počte obyvateľov mesta Sliač ku dňu vyhlásenia voliebVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodovVytlačiť
 


 
 

Návrh VZN č.KTORÝM SA VYHLASUJÚ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY SLIAČ RYBÁRE – JUH, BLOK 2 Vytlačiť
 


 
 

Súhlas s odstránením verejnej stavbyVytlačiť
 

Informácie v prílohe

Súbor na stiahnutie scan0258.pdf scan0258.pdf (3.6 MB)
Súbor na stiahnutie scan0257.pdf scan0257.pdf (3.6 MB)

 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sliač na 2. polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

Návrh - Záverečný účet mesta Sliač 2017Vytlačiť
 


 
 

Územný plán mesta Sliač - Zmeny a doplnky č.8Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie ZaD č.8 - text.pdf ZaD č.8 - text.pdf (6.9 MB)

 
 

Verejná vyhláška - reklamné tabule výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavbyVytlačiť
 

viac informácií v súboroch na stianutie.

Súbor na stiahnutie reklamne tabule.pdf reklamne tabule.pdf (2.8 MB)

 
 

OZNÁMENIE PREROKOVANIA NÁVRHU ÚZEMNOPLÁNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NÁVRH Vytlačiť
 

Mesto Sliač, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením    § 23 ods. 1 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Sliač Rybáre – Juh, blok 2“ (ďalej "Návrh") Návrh je vystavený na Mestskom úrade Sliač na verejné nahliadnutie po dobu od 02.05.2018 do 04.06.2018.Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.sliač.sk alebo www.erstar.sk. Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Mestský  úrad Sliač,  Letecká 1, 962 31 Sliač, do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do 4. júna 2018.

Viac informácií - v priložených súboroch.


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka